HomeAlgemene Informatiesoort keuringenHoe werkt een rijbewijskeuring aan huis?De kosten van een rijbewijs of andere keuringen

- Rijbewijskeuring vanaf 70 jaar

- Rijbewijskeuring tot 70 jaar

- Rijbewijskeuring Groot rijbewijs

- Keuringen in het kader van de WMO

- Keuringen voor een gehandicapte parkeerkaart

- Overige keuringen

Keuringen in het kader van de WMO:

Wanneer iemand een aanvraag heeft ingediend voor een WMO voorziening bij zijn of haar gemeente kan een onafhankelijk medisch advies (keuring) nodig zijn om de aard van uw beperkingen objectief vast te stellen, alsmede welke voorzieningen eventueel geïndiceerd of voorliggend zijn.
De meeste gemeentes zullen zelf een medisch advies aanvragen bij een medisch adviserende instelling van hun keuze. De gemeente betaalt dan doorgaans de kosten van het advies en u hoeft in dat geval niet zelf een medisch advies aan te vragen.
Indien u wel vrij bent om zelf een medisch advies aan te vragen kunt uiteraard bij ons terecht. Er wordt bij u een huisbezoek afgelegd door de arts, eventueel samen met een medisch technicus, en u zult dan zelf de kosten van het advies moeten betalen.
Ook als de gemeente zelf een medisch advies aanvraagt kunt als cliënt een advies bij ons aanvragen. Dat kan zinvol zijn als u een andere mening (second opinion) wilt vragen of als u bijvoorbeeld wilt weten waar u eventueel voor in aanmerking kan komen voordat u een aanvraag indient bij de gemeente. Aan een dergelijk advies kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente hoeft er geen gebruik van te maken. Bedenk daarom van te voren goed of u de kosten van het advies bij ons wil maken.


©HMMA, Het mobiele Medisch Adviesbureau 2010 - 2011